دریافت فایل: تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه

تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه

,دانلود مقاله رشته معارف اسلامی

,تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه

,مطالعه موردی : عربستان
,مقدمه:
,شیعیان از سویی در مناطقی نظیر ،‌ ایران ، عراق  ،‌عربستان سعودی و كویت سكونت دارند كه مهمترین حوزه های نفتی جهان به شمار می آیند و از سویی دیگر همجوار فلسطین اند : كشوری كه صحنه رویارویی جهان غرب و آمریكا با اسلام و مشرق زمین است از طرفی نیز سیاست خاور میانه ای آمریكا بر دو اساس نفت و تامین امنیت اسرائیل شكل میگ یرد. لذا در هر دو بخش (نفت و اسرائیل) با عامل بسیار تعیین كننده ای به نام شیعه روبه روست .از نظر استراتژیكی ، جمعیت شیعه جهان عرب در قلب بزرگترین منطقه نفت خیز خاورمیانه و در كنار آبراههای حمل و نقل نفت در خلیتج فارس قرار دارند. در مقام نظر شیعیان عرب همراه ایران میت وانند بیشتر منابع نفتی خلیج فارس را تحت كنترل در آورند . و از نظر تعداد نیز شیعیان 70%‌جمعیت خلیج فارس  را (با احتساب ایران) دارا می باشند [كه در حدود 14 میلیون نفر آنان] در كشورهای حاشیه خلیج فارس پراكنده اند.این تحقیق به ..... وضعیت شیعیان در داخل و خارج از عربستان سعودی می پردازد و واكنش عربستان در قبال آنها را نشان می دهد لذا بخش اول مباحث شیعیان عربستان و بخش دوم واكنش عربستان به تكاپوی شیعی در منقطه می پردازد . 
,کلمات کلیدی:

,انقلاب اسلامی

,منطقه خاورمیانه

,جنبش های شیعی

,فهرست مطالب
,تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه 1
,مقدمه: 2
,بخش اول : شیعیان عربستان 3

,هویت شیعی در بستر هویت سعودی – وهابی 5

,تبعیض مذهبی سعودی ها بر علیه شیعیان 10

,وضعیت اقتصادی شیعیان 12

,ساختار حكومتی عربستان و نقش شیعیان 13

,تاثیرانقلاب اسلامی بر شیعان منطقه 21

,تاثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان عربستان 25

,تاثیرات قیام 1979 28

,تاثیر انقلاب اسلامی بر ارگانها و سازمانهای شیعی در عربستان 29

,واکنش عربستان به انقلاب اسلامی و تکاپوی شیعی در منطقه 31

,اقدامات تبلیغی ضد شیعی عربستان 32

,نتیجه گیری 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )

مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

اندازه گیری عملکرد

آندوسکوپی غدد بزاقی

تحقیق تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیری مدیریت مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال

طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA

بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی و بررسی ابعاد و مدل های آن با تاکید بر عوامل موثر